PARAMARIBO – De Surinaamse ambassade in Brussel werkt samen met belangenorganisaties aan het ontwikkelen van een diasporabeleid gericht op Surinamers in België. Zo kwam naar voren tijdens een onderhoud van parlementariër André Misiekaba, het ambassadepersoneel en de organisatie Suriname Diaspora Solidarity Belgium (Sudisobe).

Zowel deze organisatie als de Surinaamse ambassade heeft de politicus breedvoerig geïnformeerd over de uitvoering van het diasporabeleid. De knelpunten en de mogelijkheden zijn diepgaand besproken. Ook is gesproken over een plan van aanpak, waarin onder andere is geregeld assistentie aan Surinamers die illegaal in België wonen en eventueel huiswaarts willen keren. Misiekaba, voorzitter van de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken in het parlement, zegt dat volgens schatting van de plaatselijke diaspora-organisatie 50 procent van de Surinamers in België illegaal is. Het is niet bekend, hoeveel van hen willen terugkeren.

Sudisobe werkt samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die, waar nodig, geld beschikbaar stelt om illegalen te repatriëren en om mensen te begeleiden. “De Surinaamse ambassade in België vangt veel Surinamers op en geeft diplomatieke ondersteuning”, zegt Misiekaba. Over Surinamers die willen terugkeren maar in eigen land geen opvang hebben, stelt Misiekaba, dat de opvang zou moeten gelden voor “degenen die lang zijn weggeweest en niet meer kunnen terugvallen op iets hier te lande”. Dit vraagstuk moet nader bekeken worden. “De wet Personen Surinaamse Afkomst biedt in elk geval ruimte voor minimale opvang.”

Partijen zijn het met elkaar eens, dat om de doelen van het diasporabeleid te kunnen halen, het beleid op maat van de Belgische situatie moet worden uitgevoerd. Geprobeerd wordt, om alle segmenten van de Surinaamse gemeenschap te betrekken en samenwerking aan te gaan met Belgische en internationale organisaties. Daarbij zullen ook de Surinaamse vertegenwoordigingen en diaspora-organisaties in Frankrijk en Nederland nauw betrokken worden. Dit is noodzakelijk vanwege de mobiliteit van de Surinaamse diaspora tussen deze landen.