MISSIE

Sudisobe VZW is een diasporaorganisatie dat een platform biedt voor alle ondernemingen  of personen die een meerwaarde leveren aan een beter leven en verdraagzamere maatschappij.

De organisatie werd opgericht door M.H. Zaalblok, Surinaamse Nederlander, die in België geëmigreerd is met de gedachte een interculturele groep mensen in België (Antwerpen) bij elkaar te brengen. Met Sudisobe willen wij mede invulling te geven aan armoedebestrijding in de wijken door middel van inspirerende educatie. Met het organiseren van buurtparticiperende activiteiten doelen we sociale cohesie te versterken.

Wij zijn ervan overtuigd dat de meer dan 170 diaspora nationaliteiten in onze stad een enorme verrijking kunnen zijn. Jammer genoeg blijft voor de meeste inwoners deze culturele rijkdom grotendeels onbekend en onbenut.

Sudisobe VZW wilt hierop een antwoord bieden door mensen, ongeacht hun huidskleur, herkomst, religie, levensfilosofie, politieke overtuiging of seksuele geaardheid dichter bijeen te brengen. We willen individuen en gemeenschappen laten kennismaken met elkaar, in dialoog laten treden en ervaringen laten uitwisselen.

Daarnaast is Sudisobe VZW bezorgt om de huidige globale gang van zaken, waarbij vlug geldgewin steeds primeert boven het sociale en economische evenwicht en het behoud van natuurgebieden. Ook hier willen wij helpen bouwen aan een ander model, waar eerlijke handel en respect voor mens en natuur centraal staan.

VISIE

Suriname en andere landen met een zware geschiedenis in slavenarbeid herbergen een rijkdom aan bouw- en landbouwgronden. Dit vormt een enorm potentieel om de grootschalige werkloosheid in deze landen terug te dringen. Onder de werklozen zijn veel opgeleiden die klaar staan om te helpen bouwen aan een duurzame, ecologische samenleving. Sudisobe wenst als diaspora vereniging dit proces mee te stimuleren en te ondersteunen door middenveldverenigingen te bundelen. Samen zijn we in staat om in bilateraal overleg met de beleidsmakers de burgers meer middelen te bieden.D

Wat hebben België en andere Europese landen te bieden? Wat is de meerwaarde van de EU voor een globale socio-culturele en economische cohesie??? Aan de hand van diepgaande samenwerkingen proberen wij deze vragen te beantwoorden.

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

Michel Zaalblok • Voorzitter & Oprichter Sudisobe

COMMUNITY

Sudisobe staat in voor integratie, educatie en samenwerking van en tussen verschillende diasporas.

EVENEMENTEN

Door het organiseren van tal van evenementen en activiteiten brengt Sudisobe verschillende gemeenschappen samen.

INFORMATIE

Sudisobe verschaft en verspreidt informatie om integratie te ondersteunen en verdraagzaamheid te versterken.

ONDERNEMEN

Sudisobe onderneemt en steunt tal van projecten en biedt een platform om innovatie binnen het ondernemingsschap te stimuleren.