Over Suriname Diaspora Solidarity Belgium vzw

Sudisobe is een intercultureel vzw met mensen van verschillende komaf die samen voor één doel gaan.

Missie
Sudisobe vzw is een bevoegde organisatie die is opgericht door Surinaamse Nederlanders die in België geïmmigreerd zijn met de gedachte een interculturele groep mensen in Antwerpen bij elkaar te brengen om zo mede in vulling te geven voor het bestrijden van armoede in de wijk middels cohesie en buurt participatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat alle 177 nationaliteiten in onze stad, een enorme potentie hebben de omgeving te verrijken voor alle mensen, woonachtig in dit land.
Jammer genoeg blijft voor de meeste inwoners deze culturele rijkdom grotendeels onbekend.

Sudisobe vzw wilt hierop een antwoord bieden en wil mensen, ongeacht hun huidskleur, herkomst, religie, levensfilosofie, politieke overtuiging, seksuele geaardheid, … dichter bijeen brengen. We willen individuen en gemeenschappen laten kennismaken met elkaar, in dialoog laten treden en ervaringen laten uitwisselen.

Daarnaast is Sudisobe vzw bezorgt omwille van de huidige globale gang van zaken, waarbij vlug geldgewin steeds primeert boven het sociale en economische evenwicht en het behoud van natuurgebieden. Ook hier willen wij helpen bouwen aan een ander model, waar eerlijke handel en respect voor mens en natuur centraal stelt.